Let op het vakantiegeld in 2018

U heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Hoogte vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld.

Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk ook mee voor de berekening van u vakantiegeld.

Als uw loon lager was door ziekte of verlof bouwt u vakantiegeld op over dat lagere loon.

In uw cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan.

Uw werkgever kan u informeren over de hoogte van uw vakantiegeld. Ook op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Uitbetaling vakantiegeld

Uw werkgever betaalt uw vakantietoeslag minstens 1 keer per jaar uit. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Bron: Rijksoverheid