Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof in de praktijk?

Als u onbetaald verlof opneemt, daalt uw inkomen. Dit heeft gevolgen voor uw toeslagen en uitkeringen. En mogelijk ook voor uw pensioen en vakantiedagen.

Opbouw vakantiedagen

Tijdens onbetaald verlof bouwt u geen vakantiedagen op. Tijdens langdurend zorgverlof gebeurt dit wel.

Uitkering na onbetaald verlof

Moet u na afloop van het onbetaald verlof een uitkering aanvragen? Dan heeft het lagere inkomen tijdens de verlofperiode geen invloed op de uitkering. Een periode van meer dan 18 maanden onbetaald voltijdverlof kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het recht op en de duur van een uitkering.

Toeslagen bij daling inkomen

Door de daling van uw inkomen kunt u recht hebben op (meer) kinderopvangtoeslagzorgtoeslag of huurtoeslag. U geeft de wijziging van uw inkomen door aan de Belastingdienst.

Pensioen

Pensioenregelingen verschillen per sector en per bedrijf. Informeer daarom bij uw werkgever of pensioenfonds naar de gevolgen van onbetaald verlof voor uw pensioen.

Tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering

Daling van uw inkomen kan leiden tot op een hogere tegemoetkoming in schoolkosten voor uw kinderen. Of tot een hogere studiefinanciering. Wijziging van uw inkomen geeft u door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Gemeentelijke belastingen (zoals OZB) en daling inkomen

Door daling van uw inkomen tijdens uw onbetaald verlof, kan betaling van gemeentelijke belastingen lastig voor u worden. Bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing of rioolrecht. U kunt bij uw gemeente informeren of u kwijtschelding van belastingen kunt krijgen.

Bron: Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof? (Rijksoverheid)